Nyd naturen. Der er nok af den

Hvad enten du søger fred og ro for sjælen eller vil opleve de største fugletræk i danske luftrum, så skal du kigge nærmere på det sydvestlige hjørne af Sønderjylland. Her ligger Danmarks største Nationalpark. Og et af de få steder i Danmark, der er på UNESCO's liste over Verdenskulturarv!
Det er også det sted i Nordeuropa, hvor flest trækfugle gør holdt, når de flyver syd- og nordpå. Og marsken er det sted i Danmark, hvor der er størst chance for at opleve Sort Sol.
De bedste måneder at opleve Sort Sol på, er i juli, samt september og oktober. Så er der op til 900.000  stære i luften over marsklandet.
Hvis du vil vide, hvor der er gode chancer for at se Sort Sol, så kig længere nede på siden i afsnittet Hvor kan man se Sort Sol.

Marsken er det bedste sted at se stærene opfører "Sort Sol", lige inden de går til køjs i sivene. Hvorfor deres dans har fået det navn, fortæller dette billede lidt om. Foto: sortsafari.dk. (Kan købes som plakat på Sort Safari's kontor i Møgeltønder)

Sig mæh.....
Selv om området er mest kendt for sine fugle, er det blandt professionelle kokke også kendt for sine får og kreaturer. Det opdager du, når du bevæger dig ud af den sydlige del af Møgeltønder og sætter kurs mod marsken og Vadehavet.

Der er flere får i marsken, end der er mennesker. Hvem mon er de mest nysgerrige? Foto: mogeltonder.com

Jo tættere du kommer på Vadehavet, jo flere får er der. I hvert fald forår, sommer og efterår. Og med god grund. Græsset optager salt og andre mineraler fra havet, og det giver kvæget en helt speciel smag. Man taler om Vadehavslam, marsklam og marskstude. Det regnes for noget af det bedste kød, der produceres i Danmark.
Området har været berømt for sit kvæg siden 1600 tallet. På et tidspunkt blev der udskibet tusinder af kreaturer fra Højer Havn hvert år. (Læs mere om den tidlige havneby Højer her.)

Nationalpark Vadehavet
Vadehavet er Danmarks største nationalpark. Og nok også den mest interessante. Især nar man ser Vadehavet i sammenhæng med marsken. Området hører til noget af det mest flade, du kan finde i Danmark. Som man siger på disse kanter: "Her kan du se en hare løbe i otte dage!"
Vadehavet veksler mellem høj- og lavvande. Marsken er netop resultatet af tidevand. Den udvikling begyndte for ca. 3.000 år siden.
Marsken strækker sig fra Holland i syd via Tyskland til Danmark i nord. Vandstanden skifter flere gange i døgnet og kan variere op til 2 meter. Eller mere, når der er stormflod.
På grund af det store indhold af næringsstoffer, som havet aflejrer sammen med ler og sand, er marskjorden (som kaldes "klægen") meget frugtbar. Faktisk lige så frugtbar som jordbunden i en urskov.
For omkring 1.000 år siden begyndte man at bygge diger i det hollandske vadehav. Med bygning af digerne blev det muligt at afvande og opdyrke store dele af marsken.
I det danske vadehavsområde blev det første havdige bygget i Tøndermarsken i 1556. De øvrige havdiger er opført med ca. 100 års mellemrum. Det nyeste - det såkaldt fremskudte dige ved Højer - blev indviet i 1981. Det strækker sig langt ned i Tyskland.

Bag det ydre dige ligger en saltsø i den del, der kaldes Magrethe Kog. Søen strækker fra Vidåslusen til den dansk-tyske grænse. Du kan se flere kort over denne del af Sønderjylland ved at klikke her. Kort: Google Maps.

I Tøndermarsken ligger et meget stort vådområde, som hedder Margrethe Kog. Her lander millioner af trækfugle året rundt og får sig et måltid mad, inden de skal videre. Biler er forbudt adgang, så det er et stille område at gå tur i. Men stilheden brydes ofte. Fugle forstår virkelig at larme, når de optræder i store flokke.
Vadehavet og marsken er et af Nordens største fuglereservater. Når det blive ebbe, og vandet trækker sig tilbage, kan man se tusinder af fugle gå rundt og finde mad i den næringsrige havbund.


Man kan gå langt ud i Vadehavet, når det er ebbe. Men pas på. Længst ude kan forskellen på flod og ebbe være næsten to meter! Foto: vandognatur.dk

Gå en tur ud i Vadehavet, når det er ebbe. De første meter ud på havbunden er ren mudderbad for fødderne, men når du er kommet 6-700 meter længere ud, bliver havbunden lidt fastere, og der venter dig en oplevelse af de store. Så stor, at vi ikke nænner at vise et billede af det: Milliarder af sandorm, lige så langt øjet rækker! Og sandormene er fredede! Du må godt tage nogle stykker med hjem, hvis du er lystfisker. Men du må ikke give dig til at grave i større stil.

Man kan tage på sælsafari med Sort Safari i Møgeltønder. Men når det er lavvande, soler sælerne sig på sandbankerne, og så kan man se dem fra land. Foto: vadehav.dk.

Har du kikkert med, vil du ofte kunne se sæler holde siesta ude på sandbankerne, når det er ebbe. Undertiden kommer de helt ind til Vidåslusen ved Højer eller Ballum Sluse. Men de skynder sig som regel væk, når der kommer mennesker.

Solnedgangen hører til de store naturoplevelser i Vadehavet. Her får du både faskiner og solnedgang i ét billede. Foto: Birgitte Refshauge

Der er sat faskiner op ved kysten flere steder fra Højer op op til Rømø. De er sat som firkantede indhegninger. Når vandet stiger, bringer det grus, ler og planterester med sig. Det kaldes slik. Når vandet trækker sig tilbage, sætter det sig i faskinen. Derfor kaldes de firkantede indhegninger slikgårde. På den måde bygges der langsomt nyt land. Og dér startes plantelivet af frø, som spirer, fordi de kan tåle saltvand.

Man kan laver faskiner på flere måder, når man vil have "løftet" havbunden.

Og sådan kommer landskabet på et tidspunkt til at se ud, når faskinerne begynder at gøre deres arbejde. Fotos: mogeltonder.com 

Når du kører rundt i Tøndermarsken, kan du ikke se så meget af havet pga. digerne. Men du vil se et hav af kanaler, grøfter og grøbler (små kanaler). De ender ude i Vidåen og Brede Å, der sørger for afvandingen af de inddæmmede arealer. Slusernes er marskens lunger. Deres opgave er at lede det overskydende vand ud i Vadehavet. Besøg Vidåslusen, når det er ebbe og slusen er åben. For så er der mest knald på vandet.
Billedet til venstre viser en kanal. Kigger du godt efter, vil du opdage to personer, der springer over kanalen ved hjælp af et langt skaft. Det kaldes på sønderjysk at springe kluestage. På den måde kom bønderne i gamle dage rundt til de kreaturer, der græssede i marsken.

Den største fugleoplevelse i Danmark
En af de største naturoplevelser på disse kanter er Sort Sol. Navnet dækker et af naturens vidundere: Hundredtusinder af stære i luften på samme tid - og det ser ud, som om de "træner" formationsflyvning! Faktisk er det en flugt fra rovfugle, der får stærene til at opføre sig sådan.
Flokkene kan være små og kun bestå af nogle få hundrede fugle. Men der kan også være så mange, at himlen bliver sort. Når flokken er større end 500.000 splittes den som regel op, fordi der bliver for meget uro i flokken.
Stæren kommer til marsken for at spise larver af stankelben og gåsebiller. Om dagen søger de føde over det meste af marsken og derfor kan man i dagtimerne se store og små stæreflokke overalt i marsken. De slår sig ned på marker og i træer. Om efteråret i træer, der har bær eller frugter, f.eks. æbletræer.

Hvor kan man se Sort Sol?
Vil du være sikker på at opleve stærene optræde, skal du vælge en guided tur. For stærene slår sig sjældent ned det samme sted to nætter i træk.
Vil du ud på egen hånd, skal du kigge efter dem en halv times tid før solnedgang. Når de går til ro, sætter de sig på tagrør - en græsart, der skal have roden i vand. Her kan de sove i fred og ro. Og de sover som regel et nyt sted hver nat, fordi rørene ofte brækker, når stærene har siddet på dem.
I denne del af landet er der mange sumpede områder med tagrør. Bl.a. i området omkring Rudbøl Sø.

Der er gode muligheder for at se stæren danse ved solnedgang i området omkring Rudbøl Sø. Og de bedste chancer får du ved at stå på diget ved den lille tyske by Aventoft. Kort: Google Maps.

På egen hånd er de bedste steder at se stærene går til ro som regel digerne ved Rudbøl Sø og byen Aventoft, der ligger på den tyske side af grænsen. Nordøst for byen ligger en række grænsebutikker tæt på et dige. Går man ud på det, har man første parket, fordi der nord for diget ligger store arealer med siv. Bare følg menneskestrømmen. Er det er smuk aften, kommer der mange hundrede mennesker.

Nørresø ligger lidt syd for Tønder og nord for Ubjerg. Man kan komme ud til den via en sti, der starter inde ved Tønder Kunstmuseum. Kort: Krak


Der er også mulighed for at se Sort Sol lidt syd for Tønder og nord for den lille Ubjerg. Søen hedder Nørresø. Det er en ny kunstig anlagt sø - så ny, at du ikke finder den på f.eks. Google's Maps.
Stærene ankommer i store og små flokke, der lige pludselig "falder" ned i sivene. Denne dans lige over sivtoppene er et imponerende syn. Men det bliver endnu mere dramatisk, hvis der er en rovfugl i nærheden - især hvis stærene lige har sat sig til retten for natten. Bliver de forstyrret, letter de mange fugle på en gang og giver et forrygende ekstranummer.

Sort Sol kan man se flere steder i Danmark. Men stærene i Tøndermarsken er de dygtigste! Foto: sortsafari.dk 

Efterhånden som alle stærene har fundet deres plads, begynder de for alvor at synge. Eller støje, burde man måske sige. Når larmen er på sit højeste, er det som at stå tæt ved en vandfald.
Men husk, ingen ved på forhånd hvor de slår sig ned for natten. Så der er ingen garanti.
Der er mulighed for at opleve mange andre fugletræk i marsken. F.eks. gæs, der lægger deres vej forbi forår og efterår.

Titusinder af gæs slår sig ned i det sydvestjyske spisekammer, hver gang de flyver nord- eller sydpå. Når der er mange af dem, kaldes det Grå Sol. Foto: Jens Bruun.

Sort Safari i Møgeltønder arrangerer guidede ture, hvor du kan opleve Sort Sol og alle de andre Sol-safarier. De arrangerer mange andre ture, f.eks. SælSafari, StormflodsSafari og FriserSafari for grupper og skoleklasser. Du kan også komme på en Jules Verne Safari! (Du finder et link til deres hjemmeside ude til venstre. )
Marskguiden i Højer er en anden arrangør. De har forskellige ture i marsken og Højer by på deres program.
Fra oktober til april kan du komme med på ØstersSafari med Sort Safari. På med nogle waders og af sted til østersbankerne. Kan man lide friske østers, er det en uforglemmelig oplevelse.
Lige som så meget andet på disse kanter!